REFERENCE

TECHNICKO-EKONOMICKÉ STUDIE

1993
Vyvedení tepla z Kabla Děčín pro střed města Děčína
Technicko-ekonomická studie (TES)

1994
Teplovodní rozvody z kotelny K13 Meziboří
Technický návrh, projektová dokumentace pro stavební řízení (DSP), projekt pro provádění stavby (DPS)

Libatex – výroba záclon
Technicko ekonomická studie  zásobování teplem závodu a obce Libavské Údolí (plynová kotelna, kogenerace, teplovodní rozvody)  

1995
Meziboří – reko rozvodů z kotelny „S“
Technický návrh, DSP, DPS

Alternativní možnosti zásobování teplem západní části města Louny
TES, DSP, DPS

1998 - Reko VS „Horník“ – Jirkov
TES, DSP, DPS 

1999 - Reko výměníkové stanice VS2 – Jirkov – střed
TES, DSP, DPS 

2001 - Modernizace předávací stanice EC4 a tepelné sítě, Teplice
TES, EA

2002
Územní energetická koncepce města Meziboří

Územní energetická koncepce města Litvínov

Technicko ekonomické posouzení Reko VS Kocanda, Litoměřice

2011
TES tepelného hospodářství areálu liečebné kúpele Rajecké Teplice
Zásobování lázeškých objektů vč. komplexu venkovních termálních bazénů« Zpět

Sitez

Sítě a teplené zdroje.