2012 - Modernizace IT zařízení

 

Název projektu: Rozvoj a inovace ICT ve firmě SITEZ

Registrační číslo: 2.2 ITP03/869

Program: OPPI - ICT v podnicích
EU_ERDF_CZ1.jpg oppi1.jpg
Sitez

Sítě a teplené zdroje.