Sample img 1

  Soukromá projekční firma SITEZ byla založena v listopadu roku 1992 jako sdružení projektantů (fyzických osob), kteří bývali zaměstnanci Báňských projektů Teplice oddělení Tepelná technika.

  V roce 2008 se změnil právnický status sdružení na společnost s ručením omezeným, tedy SITEZ s.r.o.

 

 

O nás

  Název firmy (SITEZ = SÍtě a TEpelné Zdroje) určuje oblast pracovní činnosti. Naší prací je projektování tepelných sítí a energetických zdrojů ve všech stupních projektové dokumentace a to se všemi příslušnými profesemi a činnostmi, které s projektováním a výstavbou souvisí, jako jsou inženýrské činnosti, autorské dozory a technické poradenství v oblasti energetiky. Kompletní seznam nabízených služeb najdete zde.

  Společnost tvoří
lidé s vysokoškolským vzděláním, resp. se středoškolským vzděláním a pomaturitním studiem (Energetický institut) v oblasti tepelné techniky a zásobování teplem.

  Naše činnost se orientuje především na dodavatele centrálních zásobování teplem. Mezi naše největší odběratele patří především ČEZ Teplárenská, a.s., holding MVV Energie CZ a Veolia Energie ČR.

  Kromě mnoha dalších akcích se o těch významnějších, které se realizovaly podle našich projektů, můžete dočíst ve složce reference. Čtyři stavby realizované dle naší projektové dokumentace byly ocenněny Teplárenským sdružením.

Sitez

Sítě a teplené zdroje.