REFERENCE

KOGENERAČNÍ PARNÍ ZDROJE A TURBÍNY

2008
Investor: Actherm, a.s.
Objednatel: Actherm SERVIS, a.s.

Obnova kondenzační turbíny TG1 v oborovém závodě Actherm (DPS)
Připojení parní odběrové turbíny 15MW na admisní, emisní a odběrové potrubí. Projekt čerpací stanice chladící vody s propojením chladící věže a kondenzátoru turbíny (DN700) včetně čerpací stanice chladící vody.
Projekt redukční stanice admisní páry sloužící při odstávce turbíny.

2009
Investor: ENERGY Ústí nad Labem, a.s.
Objednatel: Actherm SERVIS, a.s.

Zajištění tepla pro MO Střekov (DSP)
Připojení parní turbíny s potlačenou kondenzací 30MW na admisní, emisní a odběrové potrubí vč. instalace všech regeneračních výměníků a renovace napájecí nádrže. Projekt přesunu redukční stanice admisní páry pro zásobování technologickou párou firmy SETUZA Ústí nad Labem.

2011
Investor: Dalkia Mariánské Lázně, s.r.o.
Objednatel: Actherm SERVIS, a.s.

Výstavba zdroje na kogenerační výrobu tepla a elektřiny z obnovitelných zdrojů ve VML (DUR, DSP)
Oceněný projekt roku 2013 Teplárenským sdružením

Výstavba nového parního zdroje (12t/h; 400°C; 3,2MPa) s protitlakou turbínou (1MW) na dřevní štěpku. Na DPS pro dodavatele stavby jsme se již nepodíleli.« Zpět

Sitez

Sítě a teplené zdroje.