REFERENCE

KLASICKÉ ULOŽENÍ - HORKOVOD

2012
Investor: ČEZ, a.s.
Objednatel: Energetické opravny, a.s.

Odběr tepla pro zásobování města Ledvice (DPS)
Výstavba nového horkovodu v kolektoru pod vlečkou Úpravny uhlí Ledvice (2xDN100; 320m). přenášený výkon 2,2MW. Dále trasa navazuje na akci Teplofikace obce Ledvice.

2011-12
Investor: ČEZ Teplárenská, a.s.
Objednatel DPS: TENZA a.s.
Oceněný projekt roku 2013 Teplárenským sdružením
Teplofikace obce Ledvice (TES, DUR, DSP, DPS)
Součástí celé akce je nový nadzemní horkovodní rozvod 2xDN200. Délka trasy cca. 600m, přenášený výkon 2,2MW.

KLASICKÉ ULOŽENÍ - PAROVOD

1992
Parovod Elektrárna Ledvice – Bílina (DPS)
Parovodní potrubí DN500/250, délka cca. 5000m č. bezkanálového potrubí FW první tohoto charakteru v ČR

2003
Investor:
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Provozovatel:Teplárna Liberec
Objednatel: Valbek spol. s r.o.

Přeložka silnice I/14 Liberec-Kunratická (DPS)
V rámci výstavby silnice Cca. 1200m přeložek stávajících parovodů DN500–DN350 vč. 480m bezkanálového vakuovaného potrubí.

2012
Investor: ČEZ Teplárenská, a.s.
Zkapacitnění parovodu Alejní (DPS)
Rekonstrukce parovodu v kolektoru od ulice Alejní k Domu kultury. Dále pokračuje bezkanál do VS Beethoven. Původní dimeze DN125/80 byla zvýšena na DN300/150. Délka trasy 350m.« Zpět

Sitez

Sítě a teplené zdroje.