REFERENCE

BEZKANÁLOVÉ ULOŽENÍ - HORKOVOD VĚTŠÍHO ROZSAHU

2010
Investor: G-RONN a.s., člen skupiny MVV Energie CZ
COGEN 2,3 (DSP, DPS)
V rámci instalace KJ ve dvou zdrojích byl vytvořen propoj sítí Stará Lípa a Holý Vrch. 2xDN200, 1800m, přenášený výkon 4,3MW. Uprostřed propoje byla nová instalována plynová kotelna pro dohřev vody na požadované parametry.

2011
Investor: ČEZ Teplárenská, a.s.

Objednatel DPS: TENZA a.s.
Oceněný projekt roku 2012 Teplárenským sdružením
ST140010, Napojení PP1, PP2 Bílina na CZT (TES, DUR, DSP, DPS)
Nový horkovodní rozvod. Délka tras cca. 3350m, přenášený výkon 12,8MW. Připojeno 13 odběratelů.

2011
Investor: ČEZ Teplárenská, a.s.
Objednatel DPS: TENZA a.s.
Oceněný projekt roku 2013 Teplárenským sdružením
Teplofikace obce Ledvice (TES, DUR, DSP, DPS)
Nový horkovodní rozvod. Délka tras cca. 3500m, přenášený výkon 2,2MW. Připojeno 115 odběratelů.

2012
Investor: ČEZ Teplárenská, a.s.
Objednatel DPS: TENZA a.s.
Oceněný projekt roku 2014 Teplárenským sdružením
Připojení lokalit Lázně a Prosetice na CZT (DUR, DSP, DPS)
Nový horkovodní rozvod. Délka tras cca. 5000m, přenášený výkon 18MW. Připojeno 21 odběratelů.

2012
Investor: ČEZ Teplárenská, a.s.
Objednatel DPS: CZ TEPLO, s.r.o.
Za Chlumem Bílina
(TES, DUR, DSP, DPS)
Konverze parní sítě Za Chlumem na horkovodní systém. Délka tras cca. 1250m, přenášený výkon 12MW. Připojeny 4 stávající VS.

2012
Investor: ČEZ Teplárenská, a.s.
Objednatel DPS: ELTE, s.r.o.
ETI - Habartov 
(DUR, DPS)
Konverze parní sítěna horkovodní systém z elektrárny Tisová do Habatova a Citic. vodní systém. Délka tras cca. 8000m, přenášený výkon 18MW. Připojeny stávající VS s Habartově, Citicích a Bukovanech.

2014
Investor: TAMERO INVEST s.r.o.
Objednatel: ELTE, s.r.o.
Rekonstrukce horkovodů Kralupy, Primérní mimoareálové rozvody (DPS)
Rekonstrukce horkovodních sítí. Délka tras cca. 3000m.

2015
Investor: Ostrovská teplárenská, a.s.

Objednatel: TENZA a.s.
Navržený na projekt roku 2015 Teplárenským sdružením
Snížení emisí v Ostrově, Teplofikace 4. etapa (DPS)
Konverze parní sítě. Délka tras cca. 2000m, přenášený výkon 37MW.

2016
Investor: Teplárna České Budějovice, a.s.

SZT TČB systematický přechod z páry na horkou vodu (DZS)
Konverze parní sítě. Délka tras cca. 2000m, maximální dimenze 2xDN400. Napojení na 16 VS.

BEZKANÁLOVÉ ULOŽENÍ - PAROVOD

2003
Investor:
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Provozovatel: Teplárna Liberec
Objednatel: Valbek spol. s r.o.

Přeložka silnice I/14 Liberec-Kunratická (DPS)
Součástí akce přeložek stávajících parovodů cca. 480m bezkanálového vakuovaného potrubí IsoBrugg DN500-DN400.

2005
Investor: Statutární město Teplice
Přeložka parovodu Elektrárna Ledvice – Teplice
v rámci výstavby nové sportovní haly v Teplicích na Stínadlech
(DSP, DPS)
Přeložka stávajícího tepelného napáječe do bezkanálového vakuového potrubí IsoBrugg DN500/DN900 s napojením na stávající klasické uložení v kanálu. Délka trasy 200m.

2006
Investor: Statutární město Liberec
Vymístění stávajících parovodů DN600 z koryta Nisy v Liberci
v rámci protipovodňových opatření (DUR)
Cca. 1500m přeložek v bezkanálovém vakuovém potrubí.

2006
Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Obj.506 - Přeložka parovodu DN 300/125 v km 2,600 - 2,720
v Liberci v rámci výstavby dálnice na Jablonec nad Nisou
Přípojka páry pro pivovar Konrád. Systém Hart-Pipe. DN300/150 Délka 360m.

2015
Investor: ČEZ Teplárenská, a.s.
Objednatel: ELTE, s.r.o.
Reko TN1 v ul. Průmyslová (DPS)
Rekonstrukce stávajícího parního napáječe DN500 (rok výstavby 1958) na bezkanálový vakuový systém IsoBrugg DN400/800 s napojením na stávající klasické uložení v kanálu. Délka trasy 500m.« Zpět

Sitez

Sítě a teplené zdroje.